Kullanım Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Merco İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ile www.hiphubstore.com internet sitesi ve mobil uygulamasına (“Hip Hub”) giriş yapan ve/veya üye olan kullanıcılar (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Hip Hub’a internet sitesi üzerinden veya mobil uygulamasından giriş yaparak ve/veya üye olarak işbu Kullanım Sözleşmesi'nin ve Gizlilik İlkeleri’nin tüm hükümlerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Hip Hub'ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder.
Hip Hub internet sitesinde ya da mobil uygulamasında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.
Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer.

2. İçerik Kullanımı

Hip Hub internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Hip Hub markası, www.hiphubstore.com alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Hip Hub’ın internet sitesinde veya mobil uygulamasında bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.
Hip Hub’ın internet sitesine veya mobil uygulamasına iletilen tüm pozitif ve negatif eleştirileri kullanma hakkı Hip Hub’a aittir.

3. Sorumluluklar

Kullanıcı, Hip Hub internet sitesi ve mobil uygulaması hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Hip Hub’ın internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Hip Hub’ın internet sitesi ve mobil uygulamasını kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
Hip Hub internet sitesi ve mobil uygulaması ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Hip Hub tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Hip Hub sorumlu tutulamaz.
Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından hiphubstore.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Hip Hub’ın internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yetkisi iptal edilecektir.
Hip Hub’ın, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Hip Hub’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
Hip Hub, Kullanıcı’nın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. Hizmet Sürekliliği ve Değişiklik

Hip Hub'un her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Böyle bir durum söz konusu olduğunda Kullanıcı Hip Hub tarafından derhal bilgilendirilecektir.
Hip Hub, sisteminde herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, hiphubstore.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Hip Hub’ın mobil uygulama hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

5. Kullanım Sözleşmesi’ne Aykırı Davranış

Kullanıcı sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren hiphubstore.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site ya da mobil uygulama kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,
Hip Hub internet sitesi veya mobil uygulama içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
Sitenin ya da mobil uygulamanın güvenliğini tehdit edecek, sitenin, mobil uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Hip Hub işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Hip Hub'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hip Hub’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şirket Bilgileri:

MERCO İTH. İHR. ve TİC. A.Ş.
Firüzköy Mahallesi, Firüzköy Bulvarı no:58 Kat 3 Avcılar / İstanbul
Tel: +90 212 509 70 70
Fax: +90 212 509 39 30